Universitat Rovira i Virgili

Treball de Camp de Geografia

El treball de camp és un element fonamental en la tradició de la investigació i de l'ensenyament geogràfic. Amb aquesta assignatura els estudiants tenen l'oportunitat de aprendre sobre el terreny aplicant els les habilitats adquirides a les aules. així com conèixer realitats concretes i realitzar una anàlisi i avaluació de fenòmens i problemàtiques geogràfiques. El treball de camp consta d'una preparació prèvia, d'un desenvolupament en el lloc d'estudi (durant aproximadament una setmana) i una síntesi final i presentació de resultats. La seva organització comporta la col·laboració d'acadèmics d'altres universitats, agents i especialistes de diferents àmbits. Aquesta assignatura es desenvolupa en un espai geogràfic i amb un focus temàtic diferent cada curs.

Les destinacions recents inclouen Tenerife, Toledo, Granada, Cinco Villas‑Zaragoza, Sud Mediterrani, Lisboa, Astúries o Sevilla.

El cost del viatge està subvencionat pel Departament de Geografia, la Facultat de Turisme i Geografia i diverses activitats realitzades pels propis estudiants.