Universitat Rovira i Virgili

Màster interuniversitari en Anàlisi i Gestió del Territori: Planificació, Governança i Lideratge Territorial

El Màster en Anàlisi i Gestió del Territori: planificació, governança i lideratge territorial s'imparteix en col·laboració amb la Universitat de Granada, és de caràcter semipresencial i compta amb dos especialitats (Planificació territorial a la URV i Estratègies per a la governança i lideratge territorial a la UGR). L'imparteixen professors i professionals geògrafs, arquitectes, enginyers, sociòlegs, juristes, entre d'altres. L'objectiu d'aquest màster interuniversitari és formar, de manera multidisciplinària (participen professors i professionals geògrafs, arquitectes, enginyers, sociòlegs, juristes, etc.), professionals i investigadors en el camp de l'ordenació, planificació i gestió del territori en les diferents escales d'actuació. D'aquest objectiu se'n desprenen d'altres que permeten a l'estudiant:

Presentació Máster

MODEL

El màster s'articula en diferents mòduls docents obligatoris i optatius, presencials i/o virtuals. La primera part inclou un bloc d'assignatures de caràcter obligatori que és comú per a tots els estudiants; un submòdul d'assignatures obligatòries d'especialitat (Planificació territorial o Estratègies per a la governança i el lideratge territorial) que l'alumne cursarà en funció de l'especialitat seleccionada. El mòdul de matèries obligatòries es complementa amb 3 mòduls d'assignatures optatives; dos corresponen als mòduls d'especialitat i el tercer és el de Tecnologies de la Informació Geogràfica que recull una sèrie d'assignatures de caràcter tècnic i instrumental que donen serveix a ambdues especialitats.

  Tornar a estudis