Universitat Rovira i Virgili

El Departament

El Departament de Geografia (DGEO) neix per acord del Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili de 5 de novembre de 2009  i té la seva seu a la Facultat de Turisme i Geografia del Campus Vila-seca. Agrupa al voltant de quaranta persones entre PDI i PAS que permeten  desenvolupar les tasques de gestió, recerca i docència encarregades a aquesta unitat.

En relació a la docència, el nostre departament participa en diferents programes acadèmics de grau (Grau en geografia, anàlisi territorial i sostenibilitat, Grau en Turisme, Grau en Història, etc.), de màster (Màster interuniversitari en Anàlisi i gestió del territori: planificació, governança i lideratge territorial, Màster en Gestió de les destinacions turístiques, etc.) i de doctorat (Doctorat en Turisme i oci i Doctorat en Ciutat, territori i planificació sostenible.

La recerca s'organitza en dos grups de recerca: el Centre en Canvi Climàtic (C3) i el Grup d'Estudis Territorials i Turístics (GRATET). Aquest grups desenvolupen diversos projectes de recerca competitius d'àmbit nacional i internacional.