Universitat Rovira i Virgili

Instal·lacions del Departament de Geografia

El Departament de Geografia està ubicat al Campus Vila-seca i per al desenvolupament de les seves tasques de recerca compta amb els espais propis dels grups de recerca (C3 i GRATET) així com el Laboratori de Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica.

Per tal de facilitar les tasques docents, el departament disposa d'aules de caràcter específic com l'Aula de Cartografia (espai per al treball amb mapes i fotografies aèries amb instrumental específic com planímetres, estereoscopis, etc.), l'Aula de Sistemes d'Informació Geogràfica (amb equipament informàtic i programari específic de cartografia digital), el Laboratori de Geografia Física (amb aparells pel desenvolupament de pràctiques de biogeografia i geomorfologia).

A més a més, disposa d'espais de caràcter general com la sala de reunions o el seminari de Geografia ambdós de caràcter polivalent.