Universitat Rovira i Virgili

Per què Geografia?

AVANTATGES D’ESTUDIAR GEOGRAFIA

La Geografia et proporcionarà coneixements i habilitats transferibles i útils professionalment. Siguin quines siguin les teves inquietuds, com el coneixement del món, la fascinació pels paisatges, la creixent desigualtat, els efectes i els impactes ambientals o les migracions són temes sobre els quals la geografia és capaç de dir moltes coses.

Ser geògraf és comprendre perquè....

Amb una formació geogràfica obtindràs capacitats transversals per observar i analitzar, podràs desenvolupar la teva sensibilitat ambiental i social, seràs capaç d'augmentar les teves habilitats per representar gràficament fenòmens complexos, per aprendre tecnologies avançades i obtenir una visió crítica de l'entorn proper i llunyà.

Mai hi ha hagut un moment millor per estudiar Geografia

Què fan els geògrafs?

Els graduats en Geografia són requerits i empleats en empreses públiques i privades. A les últimes dècades, els geògrafs han assolit competències que han ampliat els  camps professionals d'ocupació d'aquests. Així és possible veure professionals graduats geògrafs en la gestió ambiental, l'anàlisi climàtica, l'urbanisme o les tecnologies de la informació i representació cartogràfica.

Els geògrafs professionals són cridats per: