Universitat Rovira i Virgili

Jornada de Geografia

Un dia l'any, el Departament de Geografia organitza un cicle de conferències i tallers adreçats al conjunt del col·lectiu universitari. Aquests cicles volen ser transversals als diferents nivells i cursos formatius i pretén la col·laboració i participació dels estudiants de grau, màster i doctorat. La Jornada de Geografia es dedica a la discussió i il·lustració sobre determinades problemàtiques, orientades per conferenciants especialistes.

TREBALL DE CAMP DE GRAU

CONCURS DE FOTOGRAFIA

TREBALL DE CAMP DEL MÀSTER

JORNADA DE GERMANOR

TOPICS IN GEOGRAPHY

OLIMPÍADES DE GEOGRAFIA

  Tornar a activitats