Universitat Rovira i Virgili

Concurs de Fotografia

Cada any, el Departament de Geografia organitza un concurs de fotografia relacionat amb les activitats de l'assignatura de Treball de Camp.

TREBALL DE CAMP DE GRAU

TREBALL DE CAMP DEL MÀSTER

CONCURS FOTOGRAFIA

JORNADA DE GERMANOR

TOPICS IN GEOGRAPHY

OLIMPÍADES DE GEOGRAFIA

  Tornar a activitats