Universitat Rovira i Virgili

Altres enllaços

Directoris especialitzats en recursos geogràfics, cartogràfics i Sistemes d'Informació Geogràfica

Associacions i societats professionals

Associacions professionals de cartotecaris

Associacions geogràfiques i cartogràfiques

Cartoteques i col·leccions cartogràfiques

Espanya

Resta d' Europa

Estats Units, Canadà i Austràlia

Atles, mapes i imàtges cartogràfiques electròniques

Revistes electròniques de cartografia i geografia

Productors i distribuidors de documentació cartogràfica

Oficials

Privats

Productors i distribuidors de software

Bibliografies i bases de dades sobre literatura cartogràfica

Recursos dedicats a l'ensenyament de la Geografia, la Cartografia i els Sistemes d'Informació Geogràfica

a) IDRISI

b) ARC/INFO

c) ARC/VIEW

d) GPS