Universitat Rovira i Virgili

Pràctiques Externes del Grau

Les Pràctiques Externes del Grau en Geografia i Ordenació del Territori corresponen a una assignatura de 12 crèdits de caràcter obligatori. L'estudiant realitza pràctiques formatives a empreses o institucions que treballen en temes relacionats amb la Geografia, amb l'objectiu de completar la formació teòrica i pràctica rebuda a les aules. La duració de l'estada de pràctiques a l'empresa és de 275 hores que preferentment es realitzen al segon quadrimestre del quart curs, sense classes presencials, per tal que l'alumne es pugui vincular plenament al món laboral.

Algunes de les empreses i institucions col·laboradores amb les pràctiques externes del Grau en Geografia i Ordenació del Territori són:

Administracions públiques

Consultories

* Temàtiques: estudis de mobilitat, planificació urbana i territorial, desenvolupament local i promoció econòmica, medi ambient, cartografia i SIG, educació ambiental, turisme, etc.

Altres entitats, empreses públiques i privades o sense ànim de lucre

*Temàtiques: transports i mobilitat, desenvolupament local i promoció econòmica, medi ambient, serveis metereològics, ensenyament, recerca, etc.

PERQUÈ GEOGRAFIA?

GRAU DE GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

MÀSTER EN ANÀLISI I GESTIÓ DEL TERRITORI

DOCTORAT TURISME I OCI

DOCTORAT CIUTAT, TERRITORI I PLANIFICACIÓ -properament-

INSTAL·LACIONS DOCENTS

<  Tornar a estudis