Universitat Rovira i Virgili

L'Atmella - L'Ampolla

Camí de ronda de L'Atmella de Mar a L'Ampolla

Aquest camí de ronda que passa pels municipis de l'Ametlla de Mar, El Perelló i l'Ampolla és un dels trams de costa més ben protegits i conservats de Catalunya. La jornada s’ha aprofitat per realitzar un treball de camp amb l’objectiu de conèixer i valorar el litoral. Un dels resultats és el mapa de la qualitat dels diferents trams del litoral.

  Tornar a activitats