Universitat Rovira i Virgili

Quina docència imparteix el Departament de Geografia?

El Departament de Geografia participa en la docència de graus, màsters i programes de doctorat de la Facultat de Turisme i Geografia així com d'altres centres de la URV.

- QUÈ T’OFEREIX EL GRAU EN GEOGRAFIA, ANÀLISI TERRITORIAL I SOSTENIBILITAT?
- ESTRUCTURA
- ESTADES DE MOBILITAT
- SORTIDES PROFESSIONALS

- GRAUS
- MÀSTERS