Universitat Rovira i Virgili

Instal·lacions docents del Departament

Per tal de facilitar les tasques docents, el Departament de Geografia, disposa d'aules de caràcter específic com l'Aula de Cartografia (espai per al treball amb mapes i fotografies aèries amb instrumental específic com planímetres, estereoscopis, etc.), l'Aula de Sistemes d'Informació Geogràfica (amb equipament informàtic i programari específic de cartografia digital) el Laboratori de Geografia Física (amb aparells pel desenvolupament de pràctiques de biogeografia i geomorfologia).

A aquestes instal·lacions s'han d'afegir les de la Facultat de Turisme i Geografia (amb el seu aulari de propòsit general, 3 aules d'informàtica) el CRAI del centre (amb sales de silenci, sales de consulta, espais de treball de grups, factoria, etc.) i l'espai de bar o oci.

GRAU DE GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

MÀSTER EN ANÀLISI I GESTIÓ DEL TERRITORI

DOCTORAT TURISME I OCI

DOCTORAT CIUTAT, TERRITORI I PLANIFICACIÓ -properament-

ALTRES ESTUDIS

 Tornar a estudis