Universitat Rovira i Virgili

Què ESTUDIAR al Departament de Geografia?

El Departament de Geografia participa en la docència de graus, màsters i programes de doctorat de la Facultat de Turisme i Geografia així com d'altres centres de la URV.